MU Kinh Đô | TEST: 05/10 - OPEN: 07/10

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 293] 27-05-2016
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 169] 27-05-2016
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 266] 27-05-2016
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 207] 27-05-2016
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 306] 26-05-2016
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 226] 26-05-2016
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 196] 26-05-2016
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 143] 26-05-2016
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 193] 26-05-2016
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 127] 26-05-2016
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 134] 26-05-2016
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 258] 26-05-2016
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 282] 26-05-2016
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 260] 25-05-2016
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1045] 01-05-2016
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 145] 01-05-2016
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 168] 01-05-2016
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 393] 01-05-2016
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 534] 01-05-2016
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 572] 01-05-2016
Giới thiệu sói tinh [đọc: 433] 01-05-2016
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 415] 01-05-2016
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 409] 01-05-2016
NPC trong game Mu Online [đọc: 457] 01-05-2016
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 456] 01-05-2016
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 326] 01-05-2016
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 351] 01-05-2016
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 320] 01-05-2016
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 336] 01-05-2016
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 353] 01-05-2016
  Xem tất cả các bản tin