MU Kinh Đô | TEST: 05/10 - OPEN: 07/10

HƯỚNG DẪN ÉP QUẠ TINH - DARK RAVEN

Tạo Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn quạ tinh (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 96 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 2 Ngọc Tâm Linh
  • + 2 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: 60%.

- Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.
 

 

 

Phục hồi máu Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".

- Chọn loại thú muốn hồi máu.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 468] 01-05-2016
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 356] 01-05-2016
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 66] 01-05-2016
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 54] 01-05-2016
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 400] 01-05-2016
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 142] 01-05-2016
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 123] 01-05-2016
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 253] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 144] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 170] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 184] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 421] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 404] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 493] 01-05-2016
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 295] 01-05-2016
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 345] 01-05-2016
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 323] 01-05-2016
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 519] 01-05-2016
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 604] 01-05-2016
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 834] 01-05-2016