MU Kinh Đô | TEST: 19/06 - OPEN: 21/06

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 628] 19-06-2023
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 560] 19-06-2023
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 844] 19-06-2023
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 670] 19-06-2023
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 669] 19-06-2023
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 809] 19-06-2023
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 491] 19-06-2023
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 431] 19-06-2023
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 899] 19-06-2023
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 483] 19-06-2023
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 446] 19-06-2023
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 650] 19-06-2023
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 512] 19-06-2023
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 526] 19-06-2023
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1556] 19-06-2023
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 505] 19-06-2023
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 710] 19-06-2023
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1386] 19-06-2023
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1369] 19-06-2023
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1313] 19-06-2023
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1445] 19-06-2023
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 1045] 19-06-2023
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1317] 19-06-2023
NPC trong game Mu Online [đọc: 1744] 19-06-2023
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1428] 19-06-2023
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 628] 19-06-2023
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 983] 19-06-2023
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 1065] 19-06-2023
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 930] 19-06-2023
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 937] 19-06-2023
  Xem tất cả các bản tin