MU Kinh Đô | TEST: 11/11 - OPEN: 13/11

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 341] 11-11-2019
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 273] 11-11-2019
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 391] 11-11-2019
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 297] 11-11-2019
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 316] 11-11-2019
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 240] 11-11-2019
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 181] 11-11-2019
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 168] 11-11-2019
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 246] 11-11-2019
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 182] 11-11-2019
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 175] 11-11-2019
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 313] 11-11-2019
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 245] 11-11-2019
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 338] 11-11-2019
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 733] 11-11-2019
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 167] 11-11-2019
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 188] 11-11-2019
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 505] 11-11-2019
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 529] 11-11-2019
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 562] 11-11-2019
Giới thiệu sói tinh [đọc: 682] 11-11-2019
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 426] 11-11-2019
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 393] 11-11-2019
NPC trong game Mu Online [đọc: 451] 11-11-2019
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 453] 11-11-2019
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 398] 11-11-2019
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 352] 11-11-2019
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 318] 11-11-2019
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 374] 11-11-2019
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 360] 11-11-2019
  Xem tất cả các bản tin